Vår småbåtshamn är belägen i Södersundet sydväst om Kapellskärs hamn längs farleden mot Furusund. Hamnen ligger väl skyddat för alla vindar utom rakt sydlig vind.

Samtliga platser har bommar på båda sidor och finns i sju olika storlekar från 2,5 m till 4,0 meters bredd och med bomlängd från 5 m till 8 meter.

Bryggorna är låsta med grindar och taggtrådshinder. Inpassering sker med personliga inpasseringskort. Inom området finns låst parkeringsplats för personbil. Då vi är belägna i ett naturreservat finns ingen möjlighet till parkering av släpfordon eller vinterförvaring i hamnen.

Platser hyrs endast ut säsongsvis. Hamnen är öppen från det att det är isfritt dock tidigast den 1 mars och är öppen till och med den 1 december.

Vi är anslutna till Coboats, en samverkan mot stölder. Varje hyresgäst går ett nattvaktspass per säsong. Nattvakten sker under perioden april till oktober och man går två personer per pass.

Intresseanmälan

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Ladda ner dem här.