Husbil

På husbilsplatserna står ni bekvämt på 3 meter bred plan hårdgjord yta. Platserna är 8-11 meter djupa. Till varje plats hör en 4 meter bred gräsmatta som också utgör säkerhetsavståndet till nästa plats. Stolparna är utrustade med modern teknik och har el och färskt vatten. Inom området finns servicehus med dusch och toalett, gsjälvspolande gråvattentömning, automatisk tömning av kassettoalett i Camper-clean samt ett hus för återvinning och sopor.

sv_SESwedish